free joomla slider module

تعویض خط فشار ضعیف داخل روستای باندر به طول تقریبا سه ونیم کیلومتر

IMAGE

  تامين برق مصرف كنندگان عادي با خط هاي فشار ضعيف انجام مي گيرد اين خط ها آخرين...

خلاصه عملکرد شورای اسلامی روستای باندرسفلی درسال های 94و95

IMAGE

نوسازی چراغ معابردر اکثرکوچه های روستا بازدیدهای مکرر کارشناسان اداره‌ برق جهت...

نصب تابلو ترافیکی درشهر مرزن آبادوروستای باندرسفلی

IMAGE

نصب تابلو ترافیکی درشهر مرزن آبادوروستای باندرسفلی  

دیوار کشی سطح روستا

IMAGE

دیوار کشی سطح روستا و بازدید بخشدار محترم مرزن آباد از این پروژه